BEL 088-7325901

KostenbesparendE 
KWELWAND REPARATIE

WE BEKIJKEN HET LETTERLIJK VAN DE ANDERE KANT, WANT JUIST DAAR VALT VEEL MEE TE BESPAREN! DE REPARATIE VAN STALEN EN HOUTEN BESCHOEIING, MAAR OOK STEIGERPALEN PAKKEN WIJ OP EEN EFFICIëNTE WIJZE AAN.

ONZE SERVICE  

we inspecteren, detecteren, repareren en bewaken corrosie & afkalving van kwelwanden, doorvoeren en kruisverbindingen onderwater.

ons TEAM bestaat uit 1.800 INSPECTEURS die onmiddeLlijk en 24/7 WERELDWIJD inzetbaar.

Meer en meer worden poreuze kadeoevers aangetroffen ten gevolge van niet meer sluitende kwelwanden door slijtage, verrotting of verzakkingen. We repareren hier adequaat tegen een fractie van de kosten van traditionele methodes. Kades hoeven niet meer van binnenuit afgegraven te worden, stremmingen kunnen worden voorkomen waarbij opdrachtgevers letterlijk mee kunnen kijken bij de aanpak. We realiseren onze innovatieve aanpak door samenwerking met de bedrijven STOPAQ, Microbial Analysis en StabiAlert. Hierdoor kunnen wij een brede service bieden: detecteren, analyseren, repareren en monitoren.

SNEL EN SLAGVAARDIG

Wij staan dag en nacht paraat. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zetten wij op korte termijn duikteams in. Al deze ‘onderwater-inspecteurs en reparateurs’ zijn gekwalificeerd en werken volgens onze hoge kwaliteitsnormen.

1800 inspecteurs
onmiddelijk inzetbaar

Over ons

Waterfront Brigade: slagvaardig én kostenbesparend

We zijn een multidisciplinair taskforce die destructie ten gevolge van corrosie en afkalving onderwater voorkomt, detecteert, verhelpt en bewaakt. We hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan bij de adequate reparatie van kwelwanden, doorvoeren en kruisverbindingen.

Duikbedrijf DTS: ÉÉN VAN ONZE PARTNERS

Duikbedrijf DTS heeft een omvangrijke klantenkring binnen gemeentes, Rijkswaterstaat, Waterschappen en de maritieme sector. Ervaren duikteams staan binnen 3 uur klaar bij calamiteiten. DTS is een no-nonsense organisatie met een platte structuur. Door de korte lijnen wordt geen tijd verloren aan communicatie en kan onmiddellijk, in goed overleg met de opdrachtgever, actie worden ondernomen. DTS maakt gebruik van geavanceerde duikmaterialen en beschikt over eigen gereedschappen die als standaarduitrusting in de speciaal ingerichte materiaalwagens aanwezig zijn.

ONZE WERKWIJZE

Drie vliegen in een klap


Druk betonijzers in de bodem en las de uiteinden vast op het 
damwandprofiel.


Las een betonnet aan de betonijzers aan beide kanten van de damwand.

Vul de ruimte, zonder waterinsluitingen, tussen de betonnetten met SEALTAQ Repair Filler tot iets over de
betonnetten.


Rondom de naden en in de gaten wordt een dunne laag Sealtaq Repair Filler uitgesmeerd. 


Alle gaten en naden worden gevuld met Sealtaq Repair Filler.  


De op maat gesneden Rockshield wordt met behulp van een tacker vastgezet met nietjes.

EEN STERKE DRIE EENHEID; WaterFront Brigade, Microbial Analysis en STOPAQ

Microbial Analysis maakt gebruik van DNA-technieken om de aanwezigheid en activiteit van micro-organismen te meten en te kwantificeren. “Wij lokaliseren de aantasting en nemen daarvan monsters. Microbial Analysis doet vervolgens de MIC-analyse, aan de hand waarvan wij de reparatie uitvoeren. We combineren de MIC-inspectie met de traditionele inspectietechnieken en slaan daarmee twee vliegen in een klap. Of eigenlijk drie vliegen, want voor de reparatie werken we weer nauw samen met Stopaq. Dit, ook al Groningse bedrijf, beschikt over geavanceerde technologieën voor corrosie preventie.” Aldus Marthijn Gernaat van DTS.

Om terug te komen op MIC, de meetresultaten maken het mogelijk nauwkeuriger te bepalen wat de restlevensduur is van de onderwaterconstructie. En, ook niet onbelangrijk, hoe deze met het juiste onderhoud kan worden verlengd. De methode van Microbial Analysis is toepasbaar op onderwaterconstructies van zowel staal als beton. 


Deze drie innovatieve bedrijven versterken elkaar wat betreft expertise en uitvoering, ten einde de levensduur en veiligheid van onderwaterconstructies te bevorderen. En dat met noordelijke nuchterheid.

Wat is ons geheim

SEALTAQ RF

is een uniek plastisch coating- en afdichtingsmateriaal dat 100% duurzaam en milieuvriendelijk is. Het materiaal zet uit in het water en zorgt voor een lucht- en waterdichte afsluiting. Het is tevens gasdicht en bestand tegen veel chemische stoffen en hitte. Het is de meest betrouwbare oplossing om problemen met water, corrosie en isolatie het hoofd te bieden.

Inspectie

Microbial Analysis , de heldere diagnose

Wij maken waar nodig gebruik van de expertise van Microbial Analysis. Microbial Analysis is een bedrijf welke zich focust op de detectie, monitoring en controle van micro-organismen op allerlei gebieden.

Zij ontwikkelen oplossingen voor bijvoorbeeld microbieel geïnduceerde corrosie, biofouling, biologische bodemsaneringen en hygiëne vraagstukken. In veel gevallen ligt de microbiologie ten grondslag aan de problemen die worden aangetroffen. Vanwege de weerbarstigheid van micro-organismen is het niet altijd mogelijk om de microbiologie volledig in de ban te leggen. Desondanks is het vaak wel mogelijk om de microbiologie te managen en zodoende oplossingen te kunnen aandragen. Microbial Analysis biedt een multidisciplinaire aanpak welke inzicht geeft in de microbiologische problematiek en tevens oplossingen aandraagt om de microbiologie te managen of te voorkomen.

Monitoring

DE PERFECTE TILTMETER STABIALERT

Een ander onderdeel van onze totaalservice is StabiAlert. Het StabiAlert systeem registreert 100 keer per seconde tot op een 25 duizendste graad nauwkeurig verzakking, vervorming, hoekverandering en trilling van alle denkbare objecten. Het systeem kan ook bodemdaling en -stijging in kaart brengen. De nieuwste sensoren van StabiAlert voldoen aan de SBR 2010 richtlijnen. Hiermee is het een schade registratiesensor en volwaardige trillingsmeter in één. Het systeem is transparant en biedt de mogelijkheid tot bestuderen van gegevens over langere periodes en het ontwikkelen van voorspellingsmodellen. 

De verzamelde data wordt via internet naar een database verstuurd en de historie van alle bewegingen worden vastgelegd. De software maakt het mogelijk dat de klant, waar ook ter wereld, via internet realtime kan meekijken naar de status van een object. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot mail- of sms alarmering. Hiermee worden ongewone situaties en incidenten binnen vijftien seconden na een event doorgegeven aan de klant.Opdrachtgevers krijgen via een overzichtelijke 3D animatie een algemeen beeld van het object of het gebied. Daarbij kan worden ingezoomd op elke afzonderlijke sensor.